โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยนำคณะฯศึกษาดูงาน ณ หอมขจรฟาร์ม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยนำคณะฯศึกษาดูงาน ณ หอมขจรฟาร์ม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยรับฟังบรรยายและศึกษาเรียนรู้ เรื่อง แปลงสาธิตเกษตรปลอดภัย ฟาร์มต้นแบบอัจฉริยะ โครงการ SMART AGRICULTURE ฯลฯ

Similar Posts