โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบต. คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านต่างตา และโรงเรียนบ้านหนองปรู ร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ หน่วยพิทักษ์อุทานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ ข.ญ. 4 คลองปลากั้ง ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งกลุ่มกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ , กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เกี่ยวกับไฟป่า การควบคุมและป้องกันไฟป่า และกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติ ฐานการเรียนรู้ พันธ์ไม้น่ารู้ ปลูกป่าลอยฟ้า จัดโดยกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts