โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรการแปรรูปข้าวโพดหวาน ได้แก่ การผลิตน้ำนมข้าวโพด ไอศกรีมน้ำนมเข้าโพด ขนมปุยฝ้ายข้าวโพด และวุ้นน้ำนมข้าวโพด ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไร่สุวรรณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Similar Posts