โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วันที่ 4)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ดำเนินโครงการฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นวันที่ 4 โดยรับฟังคำบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

Similar Posts