โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ ก้องเสียง รองนายกอบต.หนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เมืองนครราชสีมา จัดโดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

Similar Posts