โครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็ก และเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็ก และเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts