โครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ กองบิน 1 นครราชสีมา จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 นางเรียม นิลวิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยนางสาวจารุวรรณ แหลมไธสง เลขานุการนายกอบต.หนองจะบก สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปรู โรงเรียนบ้านต่างตา และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ กองบิน 1 นครราชสีมา จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts