โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐฯ และวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐฯ และวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่

Similar Posts