โครงการฝึกอบรม การจัดการขยะถูกวิธี วิถีโรงเรียนสะอาด ปราศจากโรคภัย ประจำปีงบประมาณ 2567

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม การจัดการขยะถูกวิธี วิถีโรงเรียนสะอาด ปราศจากโรคภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโดยโรงเรียนบ้านหนองปรู สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก

Similar Posts