โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อาสาสมัครป้องกันไฟป่า

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566

นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Similar Posts