โครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติ ระยะเวลา 15 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการอบต.หนองจะบก และประชาชนตำบลหนองจะบก ร่วมต้อนรับนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ ตามโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติ ระยะเวลา 15 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 4- 18 มิถุนายน 2567 ณ วัดต่างตา หมู่ที่ 1 บ้านต่างตา จัดโดย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา โดยในวันนี้#นายกบอสส์ได้กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงบริบทพื้นที่ภายในตำบลหนองจะบก มีการแสดงรำโทนเพลงโคราช จากโรงเรียนบ้านต่างตา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมเพลงโคราช , บูธจากบ้านสวนเลม่อน เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร หมู่ที่ 3 บ้านถนนหัก ตำบลหนองจะบก และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตตำบลหนองจะบก พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

Similar Posts