โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยนางเรียม นิลวิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านต่างตา ตำบลหนองจะบก

Similar Posts