โครงการส่งเสริมความรู้และค้นหาโรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งปากมดลูก ระยะเริ่มแรกในกลุ่มสตรีอายุ 30 – 70 ปี

วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก มอบหมายให้นางเรียม นิลวิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เปิดโครงการส่งเสริมความรู้และค้นหาโรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งปากมดลูก ระยะเริ่มแรกในกลุ่มสตรีอายุ 30 – 70 ปี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก

Similar Posts