โครงการส่งเสริมผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์

วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยนางสาวจารุวรรณ แหลมไธสง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู

Similar Posts