โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ (สัปดาห์ที่ 4)

วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหนองจะบก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 4 กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพ โดยในวันนี้ได้เรียนรู้วิธีการทำโลชั่นโปรตีนไหม ยาหม่อง และยาดม ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากร อาจารย์ยุทธนา ตอสกุล และคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยนางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกอบต.หนองจะบก ได้กล่าวพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเช้า ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก

Similar Posts