โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 6 กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย และกิจกรรมการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคซึมเศร้า

วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 6 กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย และกิจกรรมการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคซึมเศร้า ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก

Similar Posts