โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ (สัปดาห์สุดท้าย)

วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหนองจะบก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ ซึ่งในวันนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการจัดโครงการดังกล่าวฯ ซึ่งในวันนี้เป็นกิจกรรมนันทนาการ และการใช้เวลาว่างสำหรับผู้สูงวัย โดยผศ.ฤทธี เทพไทอำนวย และคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก

Similar Posts