โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 2 กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพ

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหนองจะบก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 2 กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพ โดยในวันนี้ได้เรียนรู้วิธีการทำสบู่โปรตีนใยไหม ยาหม่อง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรอาจารย์ยุทธนา ตอสกุล และคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยนางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกอบต.หนองจะบก ได้กล่าวพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก

Similar Posts