โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 4

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 4 เรียนรู้วิชาพืชผักและสมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงวัยการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาล้างห้องน้ำออร์แกนิค และวิธีการปลูกพืชผักสมุนไพร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบ้านสวนเลม่อน คุณเกสร เพ็งเอี่ยม ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก

Similar Posts