โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 7 วิชา ความรู้เรื่องผู้สูงอายุกับการทานยา และปัญหาที่พบบ่อยในวัยผู้สูงอายุ

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหนองจะบก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 7 วิชา ความรู้เรื่องผู้สูงอายุกับการทานยา และปัญหาที่พบบ่อยในวัยผู้สูงอายุวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหนองปรู ช่วงบ่าย วิชาลีลาศเพื่อสุขภาพ โดยนางสาวศิริรัตน์ นวลจันทร์ ผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศ สโมสรกีฬาลีลาศ จังหวัดนครราชสีมา โดยนายกบอสส์ได้เข้าร่วมกิจกรรมยามเช้ากับผู้สูงอายุ

Similar Posts