โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 8

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 โรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์สุดท้ายของการเรียน วิชา นันทนาการและการใช้เวลาว่างสำหรับผู้สูงวัย โดย ผศ.ฤทธี เทพไทอำนวย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบสัมฤทธิบัตร จบการศึกษา โดยนางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ

Similar Posts