โครงการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

Similar Posts