โครงการอบรมฟื้นฟูเชิงปฎิบัติการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูเชิงปฎิบัติการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู

Similar Posts