โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วันที่สาม)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 วันที่สามของการฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ” 10 อันดับเมนูอาหารไทยยอดนิยมในต่างประเทศ”ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา โดยเมนูในการฝึกสอนในวันนี้สอนวิธีการทำส้มตำ ข้าวมันไก่ และต้มยำกุ้ง

Similar Posts