โครงการ”แปลงสาธิตการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.
นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ร่วมโครงการ
“แปลงสาธิตการปลูกผักสวนครัว🌱🌱เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
จัดโดยกองส่งเสริมการเกษตร ณ ที่ทำการองค์บริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts