โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ

วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น นำโดยนางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองจะบก เกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา จิตอาสาพระราชทานตำบลหนองจะบก เด็กเล็กศพด.เด็กเล็กบ้านหนองปรู ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก โดยได้ปลูกต้นมะค่าโมง พะยอม มะขามเปรี้ยวยักษ์ ยางนา ฯลฯ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts