โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566″ ณ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน อบต.หนองจะบก โดยในวันนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นใบเตย ต้นตะไคร้ ต้นกระชาย ต้นฝรั่ง ต้นชะอม ต้นมะนาว ฯลฯ

Similar Posts