โครงส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 ผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก เข้าร่วมโครงส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ศึกษาดูงานที่สวนแม่หม่อนและสวนลุงเนา ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาดูงานสวนแม่หม่อน การปลูก แปรรูป และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ สวนลุงเนาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สมุนไพร เพื่อการพึ่งตนเอง และอนุรักษ์ภูมิปัญญา จัดโดยสำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก โดยมีนางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.หนองจะบก เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว

Similar Posts