ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านกรีน 5  (จากร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านกรีน-คลองชลประทาน) หมู่ที่ 2 บ้านกรีน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านกรีน 5  (จากร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านกรีน-คลองชลประทาน) หมู่ที่ 2 บ้านกรีน 

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายโคราช 5 หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายโคราช 5 หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายบ้านต่างตา 9  (จากบ้านเลขที่ 8-ถนนสายบ้านต่างตา-บ้านคอกวัว) หมู่ที่ 1 บ้านต่างตา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายบ้านต่างตา 9  (จากบ้านเลขที่ 8-ถนนสายบ้านต่างตา-บ้านคอกวัว) หมู่ที่ 1 บ้านต่างตา

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายประปา (จากถังประปา อบต.-ร้านนางจุฬาลักษณ์) หมู่ที่ 2 บ้านกรีน

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายประปา (จากถังประปา อบต.-ร้านนางจุฬาลักษณ์) หมู่ที่ 2 บ้านกรีน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายทรัพย์ธานี 5 (จากถนนชายแดนตำบลปรุใหญ่-ถนนหลังช่อง 11) หมู่ที่ 5 บ้านบุญเรือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายทรัพย์ธานี 5 (จากถนนชายแดนตำบลปรุใหญ่-ถนนหลังช่อง 11) หมู่ที่ 5 บ้านบุญเรือง

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหมืองพุดซา (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 2 บ้านกรีน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหมืองพุดซา (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 2 บ้านกรีน

ประกาศผู้ชนะโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายประปา หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู

ประกาศผู้ชนะโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายประปา หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายทรัพย์ธานี ๕ (จากถนนชายแดนตำบลปรุใหญ่-ถนนหลังช่อง ๑๑) หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายทรัพย์ธานี ๕ (จากถนนชายแดนตำบลปรุใหญ่-ถนนหลังช่อง ๑๑) หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)