แผนที่ อบต.หนองจะบก

ติดต่อ อบต.หนองจะบก

ที่อยู่: เลขที่ 1302 บ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 ถนนมหาวิทยาลัย
ตำบลหนองจะบก  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ : 044-756906
โทรสาร : 044-756907 

Email: 6300120@dla.go.th

สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ตลอด 24 ชม. 
โทร : 062-6071391 ,  044-756908

นางสาวฉาฑิญา  เสาวกุล
นายก อบต.หนองจะบก

โทรศัพท์ : 098-3643554
โทรศัพท์ : 044-756906
โทรสาร : 044-756907 

เพจงานประชาสัมพันธ์ อบต.หนองจะบก

- รับทราบข้อมูลข่าวสารองค์กรการบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
- รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ
- อัปเดตข่าวสาร

ช่องทางการติดต่อ Line official

งานประชาสัมพันธ์

- รับทราบข้อมูลข่าวสารองค์กรการบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
- รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ

LINE ID : @492tnwcz

งานจัดเก็บรายได้

- ถาม-ตอบเรื่องภาษี คำาขยะ จดทะเบียนพาณิชย์
- การแจ้งชำระภาษี

LINE ID : @260eekrv

งานกองช่าง

- ถาม-ตอบขออนุญาตก่อสร้าง ขอเลขที่บ้าน
- การแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ซ่อมแซมถนน ยุดลอก/ซ่อมแซมห่อระบายน้ำ

LINE ID : @619ujyvn

งานกิจการประปา

- ถาม-ตอบเรื่องน้ำประปา แจ้งชอมแซม
- การแจ้งชำาระค่าน้ำประปา

LINE ID : @679niigo