กิจกรรม

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) FacebookFacebookXXLINELine

กิจกรรมขุดลอกทางระบายน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมขุดลอกทางระบายน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้างฯ อบต.หนองจะบก แต่งกายเสื้อเหลือง ชุดจิตอาสา กว่า 100 คน จัดกิจกรรมขุดลอกทางระบายน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณข้างรั้วหมู่บ้านกฤษดาการ์เด้น หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก มีการระดมเครื่องมืออุปกรณ์ และรถเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ขุดสันดอนทราย กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ท่ามกลางฝนตกปรอยตลอดเวลา มีแผนดำเนินการระหว่างวันที่ 15 -17 กรกฎาคม 2567 เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หมู่ 4 นับร้อยครัวเรือน และเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหนองจะบก ช่วงฤดูฝน FacebookFacebookXXLINELine

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ลงพื้นที่ติดตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่เด็ก และเยาวชน ในตำบลหนองจะบก สามารถนำไปสื่อสารใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และสนุกในการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งในวันนี้เป็นการเรียนการสอนให้แก่เด็ก และเยาวชนภายในตำบลหนองจะบก ครั้งที่ 3 จัดโดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก FacebookFacebookXXLINELine

Know Who We Are

About our company

It’s an approach that brings together the best of financial planning and the best of investment management.

A business strategy is the means by which it sets out to achieve desired ends. You have ideas, goals, and dreams. We have a culturally diverse, forward thinking team looking for talent like you.

Its an approach that the bring to gather the best financial planning top and the best investment management

Request a Call Back?

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradise

Make an Appointment

for any inquiry

[contact-form-7 id="6952"]

Latest News

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradise