MOU บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วม MOU บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ระหว่าง คณะสงฆ์วัดบ้านต่างตา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดระบบวางระเบียบวัด ให้เป็นพื้นที่สัปปายะ เป็นรมณียสถานที่พร้อมใช้สำหรับปฏิบัติธรรม โดยใช้แนวทาง 5 ส

Similar Posts