นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ฯ

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โรงพยาบาลเทพรัตน์

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา รพ.สต.หนองปรู ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.

ณ รพ.สต.หนองปรู ตำบลหนองจะบก

Similar Posts