การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

Similar Posts