ประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 ประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

Similar Posts