วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ทีมวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก ในหัวข้อเรื่องการป้องกันอาชญากรรมทางสังคม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังภัยและเตือนภัยให้แก่ผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก