นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
โทรศัพท์ : 098-3643554

นางแสงอรุณ จรัสแสงไพบูลย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
โทรศัพท์ : 084-0394678

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (eGP)

วีดีโอแนะนำประชาสัมพันธ์

ลิงค์ด่วนหน่วยงานภายนอก