ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลหนองจะบก เข้าร่วมประชุมแนวทางการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 และเยี่ยมชมบูธ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลหนองจะบก เข้าร่วมประชุมแนวทางการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 และเยี่ยมชมบูธหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ และภาคประชาชน ออกหน่วยให้บริการ ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 11.30 น. 📍ณ โรงเรียนบ้านต่างตา

Similar Posts