กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 3/2567 ภายใต้โครงการธนาคารขยะประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู หมู่ที่ 4

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 3/2567 ภายใต้โครงการธนาคารขยะประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนร่วมมือในการลดปริมาณขยะและการคัดแยก เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้

Similar Posts