กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 16/2566

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 16/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts