โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเดอะลอฟท์ (จากถนนเดอะลอฟท์-บ้านเลขที่ ๑๒๙๓ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปรู

หัวข้อข่าว : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเดอะลอฟท์ (จากถนนเดอะลอฟท์-บ้านเลขที่ ๑๒๙๓ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปรู

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ราคากลาง : 522000 บาท

ซื้อเอกสาร : –

ยื่นซอง : 

ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 044-756906 โทรสาร 044-756907

รายละเอียดข่าว , ไฟล์ :

Similar Posts