โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี สายบ้านถนนหัก-บ้านหนองปลิง (จากสามแยกซอยร่มบารมี-สามแยกหนองสะเดา) หมู่ที่ ๓ บ้าน ถนนห

หัวข้อข่าว : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี สายบ้านถนนหัก-บ้านหนองปลิง (จากสามแยกซอยร่มบารมี-สามแยกหนองสะเดา) หมู่ที่ ๓ บ้าน ถนนห

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ราคากลาง : 910000 บาท

ซื้อเอกสาร : –

ยื่นซอง :

ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 044-756906 โทรสาร 044-756907

รายละเอียดข่าว , ไฟล์ :

Similar Posts