โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ AC สายหลัง อบต.เก่า (ต่อถนนเดิม) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปรู

หัวข้อข่าว : โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ AC สายหลัง อบต.เก่า (ต่อถนนเดิม) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปรู

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ราคากลาง : 176000 บาท

ซื้อเอกสาร : –

ยื่นซอง :

ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 044-756906 โทรสาร 044-756907

รายละเอียดข่าว , ไฟล์ :

Similar Posts