ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสร้างพลังความรักสู่การพัฒนาคนพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการปักธงชัย

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักพัฒนาชุมชน ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสร้างพลังความรักสู่การพัฒนาคนพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการปักธงชัย

Similar Posts