ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายซอย 20    มีนา หมู่ที่ 5 บ้านบุญเรือง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายซอย 20  มีนา หมู่ที่ 5 บ้านบุญเรือง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Similar Posts