ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี สายบ้านถนนหัก-บ้านหนองปลิง (จากสามแยกร่มบารมี-สามแยกหนองสะเดา)  หมู่ที่ ๓ บ้านถนนหัก  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวข้อข่าว : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี สายบ้านถนนหัก-บ้านหนองปลิง (จากสามแยกร่มบารมี-สามแยกหนองสะเดา)  หมู่ที่ ๓ บ้านถนนหัก  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ราคากลาง : 910,000 บาท

ซื้อเอกสาร : –

ยื่นซอง : –

ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 044-756906 โทรสาร 044-756907

รายละเอียดข่าว , ไฟล์ :

Similar Posts