ประกาศผู้ชนะ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ต่อจากถนนเดิม (นางเพ็ญ-สระกลางบ้าน) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปรู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ต่อจากถนนเดิม (นางเพ็ญ-สระกลางบ้าน) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปรู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Similar Posts