ประกาศเจตนารมณ์ “ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกใสสะอาด 2567 ” และ “ งดรับ งดให้ ” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประกาศเจตนารมณ์ “ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกใสสะอาด 2567 ” และ “ งดรับ งดให้ ” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Similar Posts