ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกรีน-คลองชลประทาน  (นางทองพูน วงศ์ละมุนทอง) หมู่ที่ ๒  บ้านกรีน

หัวข้อข่าว : ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกรีน-คลองชลประทาน
(นางทองพูน วงศ์ละมุนทอง) หมู่ที่ ๒  บ้านกรีน

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ราคากลาง : 959,725 บาท

ซื้อเอกสาร : –

ยื่นซอง : –

ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 044-756906 โทรสาร 044-756907

รายละเอียดข่าว , ไฟล์ :

Similar Posts