พิธีเปิดโครงการเยี่ยมเสริมพลังให้ความรู้สู่ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนหนองจะบก

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยี่ยมเสริมพลังให้ความรู้สู่ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนหนองจะบก ณ ห้องประชุมรพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก

Similar Posts